Потреба од калциум кај младите кученца

Недоволното обезбедување со калциум на младите кучиња е доста честа појава. Ова се рефлектира со познати оболувања кај младите кучиња (raxitis). Меѓутоа уште пред појавата на raxitis кај младите кучиња можат да се запазат со недостаток на калциум грчеви (tetania).

отребите кај младите кучиња e да имаат во храната 0,6% калциум и 0,5% фосфор (израчунато на сува храна). Во зависност од големината на расата, односно на нејзиниот подмладок тие количини се движат од 1-3 гр калциум дневно и скоро исто толку фосфор. Искористувањето на калциумот и фосфорот е тесно поврзано со витаминот D. Без овoј витамин не би можело да се искористи ни фосфорот ни калциумот и тоa води до појава на raxitis