Представување на раса – Америчка Акита

Историјат на расата и FCI стандард

 • Потекло: Јапонија
 • Земја на развој: Америка
 • Класификација FCI група – 5
 • Секција: Куче за придружба

Висина :

Мажјаци: 66 до 71 см

 Женки: 61 до 66 см

Глава: Масивна и во склад со телото

Череп: Плоснат и широк помеѓу ушите

Врат: Дебел и мускулест, сразмерно краток, постепено се шири кон рамената.

Стоп: Добро дефиниран, но не премногу нагласен

Грб: Рамен.

Крст: Цврст и мускулест.

Опаш: Голем и влакнест, поставен високо и носен преку грбот или странично

Граден кош: Широк и длабок

 

Секое одстапување од FCI стандардот се смета за грешка

 • Женствени мажјаци, маженствени женки.
 • Тесна и издолжена глава
 • Јазик со плави или црни флеки
 • Светли очи
 • Краток опаш
 • Лактови свртени према надвор или внатрешна страна
 • Било каква ознака на околувратник или заставици

Плашливост или агресивност.